“REZERVİN” REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu “REZERVİN” REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI (“REZERVİN Kullanım Koşulları”), Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş.’nin (DMS) sahibi olduğu REZERVİN REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ (“REZERVİN” ve/veya “PROGRAM”) üyeleri için, üyelere Program dahilinde sunulan Hizmetler'i, bu Hizmetler'den yararlanma şartlarını ve buna ilişkin gizlilik koşullarını belirlemektedir.

TANIMLAR

“PROGRAM”, internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla, telefonla (çağrı merkezi) ve sair dijital ortamlarda sisteme dâhil restoranları görüntüleme, rezervasyon yaptırma, rezervasyon iptali, rezervasyonlarını değiştirme, geçmiş rezervasyonlarını görüntüleme, üye profillerinde yer alan takvime özel günlerini ekleme, sisteme dâhil restoranlar tarafından sağlanan bilgilere erişme ve üye işyeri/restoranlar tarafından üyelere sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkânı sunan internet sitesi üzerinden ve/veya mobil uygulama ile kullanılacak Program’ı,

REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ (REZERVİN): DMS’ne ait, ÜYELER’e, Program dahilinde belirlenen hizmetlerin sunulması üzerine tasarlanmış olan online rezervasyon sistemini ve buna ait markayı,

“REZERVASYON”, ÜYELER’in, ÜYE İŞYERİ’ne/Restoran’a gitmeden önce REZERVİN alt yapısını kullanarak yer ayırtmasını,

“ÜYE(LER)”, işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nı onaylamak ve Rezervasyon Kanalları’nı kullanmak suretiyle Program’a üye olan gerçek kişiyi,

“ÜYE İŞYERİ/RESTORAN”, ÜYELER’e hizmet sağlamak üzere DMS ile “Üye İşyeri Sözleşmesi” imzalamış olan tüzel kişiyi ve restoranları,

“SİTE”, Program ile ilgili bilgilere online erişilebilecek web/mobil site ve mobil uygulamalarını, ara yüzü,

“HİZMETLER”, REZERVİN bünyesinde, ÜYELER’in yararlanmasına ilişkin olarak, DMS ya da ÜYE İŞYERİ restoranlar tarafından sunulacak olan hizmetleri,

“REZERVASYON KANALLARI”,

 1. REZERVİN web sitesi üzerinden
 2. REZERVİN mobil aplikasyon üzerinden
 3. REZERVİN çağrı merkezi aranarak
 4. REZERVİN’in anlaşmalı olduğu web siteleri ve aplikasyonlar üzerinden, REZERVİN rezervasyon ara yüzü ile sağlanan rezervasyon (Rezervin pazarlama ağı)
 5. Üye işyeri/Restoran web sitelerinde veya mobil aplikasyonunda bulunan, REZERVİN rezervasyon ara yüzü üzerinden yapılan rezervasyon

ifade etmektedir.

ÜYE, REZERVİN’e üye olarak, işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını, onayladığını ve REZERVİN üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

REZERVİN kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Program’a da gelmektedir. ÜYE İŞYERLERİ tarafından ÜYELER’e sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için, kişisel verilerinizin ÜYE İŞYERLERİ’nden Program’a aktarılması ve işlenmesi zorunludur. ÜYE, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

REZERVİN’in ÜYE İŞYERLERİ değişkendir. Güncel ÜYE İŞYERLERİ için lütfen “www.rezervin.com” adresini ziyaret ediniz.

Program’da değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

ÜYELİK

 1. “rezervin.com” adresinden ve/veya mobil uygulamasından veya diğer Rezervasyon Kanalları aracılığıyla “REZERVİN” sistemine ÜYE olunabilir.
 2. ÜYE, kendisine verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, ÜYE veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Program’ın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. ÜYE, Program’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) belirlenmesi, güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, DMS’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.
 4. DMS, Program şartlarını değiştirebilir, Program’ı durdurabilir.
 5. ÜYELİK para ile satılamaz, karşılığında nakit para talep edilemez.
 6. ÜYE, Program’a üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Program dahilinde, REZERVİN tarafından, puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi REZERVİN’in inisiyatifinde olacaktır.
 8. REZERVİN veya ÜYE, 3 iş günü önceden Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 3 iş günü içinde üyelik sona erer. ÜYE, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.

ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYE, Program’dan yararlandığı sırada,

DİĞER HÜKÜMLER

GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLETİŞİM İZNİ

“REZERVİN”, ÜYELER’e, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, bazı kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta ve benzeri) sizlerden talep etmektedir. Bu bilgiler REZERVİN faydalarından yararlanabilmeniz adına, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile güvenli olarak saklanacaktır.

Bilgilerin Sağlanması ve İspat Yükümlülüğü

Sistemde kayıtlı bilgileriniz, rezervasyonlarınız, yorum/değerlendirmeleriniz vb. işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nda belirlenen Gizlilik Politikası’na tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Program’da saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

Uygulanacak ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu REZERVİN Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. REZERVİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu REZERVİN Kullanım Koşulları, üyelikten itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.